15 Jaar Wkf

De afgelopen jaren kon er dankzij de verkoop van onze steunkaarten reeds meer dan 800.000 euro worden verdeelt in Vlaanderen onder talloze studenten, scholen, verenigingen en gezinnen die onze steun hard nodig hadden.

15 Jaar WKF

€ 1.000

Help Joost “helpen”


Joost Bonte is als maatschappelijk werker al jaren een steunpunt voor vele alleenstaande moeders en
gezinnen die de weg door de papieren mallemolen vaak niet krijgen waar ze recht op hebben.
Momenteel te zien in “zorgen voor mama” waar je kan zien dat Joost zich niet boven de mensen in armoede plaatst maar als een vriend naast hen.


Er werd 1000 euro geschonken

€ 4.000

Vzw Siann


Vzw Siann is een vereniging die met hun pony's en kleine paardjes zieke kinderen een onvergetelijke dag laten beleven.


Er werd 4000 euro geschonken.

€ 10.000

Vzw De Tondeldoos


Vzw De Tondeldoos uit Dendermonde zet zich in voor kinderen die opgroeien in armoede, zorgt voor schoolmateriaal en ondersteunt gezinnen die het financieel niet makkelijk hebben.

 

Er werd 10.000 euro geschonken

€ 1000

Vzw T. Tj


Vzw T. Tj uit Berchem bied een vrijetijdsaanbod voor kinderen en tieners uit kwetsbare gezinnen waaronder sport, spel, crea-club, koken en vakantie activiteiten.

 

Er werd 1000 euro geschonken

€ 1000

Steun aan OekraïneHet leed die de oorlog in Oekraïne met zich meebrengt laat ons natuurlijk niet onberoerd,

 

Er werd 1000 euro geschonken

€ 500

Vzw Welzijnsvluchtelingen


Vzw Welzijnsvluchtelingen wil de veilige thuishaven zijn voor de vele kinderen in de asielcentra. Desondanks de soms negatieve indrukken die asielzoekers bij velen oproepen blijft het een feit dat ook hier weer “Kinderen” de grootste slachtoffers zijn.
Kinderen die in (wat de mooiste jaren van hun leven zouden moeten zijn) erbarmelijke toestanden zonder enig comfort moeten leven zonder een warme thuis!

€ 1000

Hilde en Aman


Hilde en Aman” trotse jonge ouders van drie kleine kindjes werden op korte tijd getroffen door ziekte-ongeval

en overlijden van de oma, de rekeningen stapelde zich op en werden hen teveel. Zij vroegen ten einde raad om onze hulp.

Er werd 1.000.00 euro geschonken.

€ 18.000

Vzw Negro Y Rubia


Vzw Negro Y Rubia is een kleine vzw uit Bilzen die in Toubacouta te Senegal gestart is met een schooltje

en steun aan de bevolking.

Er werd 18.000.00 euro geschonken

€ 500

Caroline Tack


Caroline Tack zet zich in voor het kinderrevalidatiecentrum van het UZ Gent. Caroline een jonge studente besloot zich in te zetten voor de kinderen in het Uz te Gent. Het WKF dat zulke kleine spontane acties van gewone mensen met een groot hart graag steunt heeft haar daar een beetje bij geholpen!

€ 23.000

Vzw Bizon


Bizon vzw organiseert vakantie-kampen voor maatschappelijk kwetsbare jongeren en kinderen van 7 tot 21 jaar.


€ 1.000

Vzw De Specht


De Specht VZW Uit Willebroek, waar alle kinderen welkom zijn, net zoals de vele verlaten dieren die er worden opgevangen.
Onder de bezieling van de oprichter Freddy Saerens is deze kleinschalige kinderboerderij de geschikte plaats om uw kinderen een stukje van de natuur te laten ontdekken.

€ 500

Asmali


“Asmali” een 19 jarige kankerpatiënte uit Limburg, tevens klasgenoot en beste vriendin van één van onze medewerksters bezat niet de middelen voor de aankoop van een pruik om naar school te gaan.
Toen onze medewerkster vroeg of het Wkf iets kon doen hebben we onmiddellijk besloten de kosten van deze aankoop voor onze rekening te nemen.
Volgens de laatste berichten gaat het uitstekend met haar!

€ 1.000

Vzw Vrienden van Senegal


Deze vereniging zorgt voor arme gezinnen in Dakar. Als de familie Lever-Neuts voor de eerste keer op vakantie gaan naar Senegal werden zij getroffen door de bittere armoede daar. Wat begon als een klein initiatief groeide met de jaren uit tot een grote vereniging van vrienden en vrijwilligers. Dit met één doel; het bevorderen van het recht op onderwijs voor elk kind in Senegal!

€ 13.300

VZW Kinderkreet


De medewerkers van Kinderkreet uit Knokke-Heist zetten zich al jaren met gans hun hart in voor de vele misbruikte kinderen.
Kinderkreet is in enkele jaren uitgegroeid tot een zeer degelijke site over de gevolgen van kindermisbruik en de gevolgen die slachtoffers vaak hun hele leven met zich meedragen, het Wkf heeft deze vereniging tot 2009 met hart en ziel gesteund!

€ 7000

Project Lenny


Project Lenny zorgt ervoor dat sporten toegankelijker is voor mindervalide kinderen.

€ 1.000

Arens


Arens is een vierjarige jongen uit Albanië waarbij een agressieve kanker is ontdekt. Er werd een actie opgezet voor een behandeling in het buitenland.

€ 900

VZW MADEB


Vzw Madeb Is een vereniging die hulp biedt aan manisch depressieve mensen en hun familieleden.
Deze ziekte die vaak wordt geminimaliseerd is een zware beproeving, zowel voor de betrokkenen zelf als in het bijzonder voor hen die er moeten mee leven en dagelijks worden geconfronteerd met de gevolgen hiervan.

€ 1.600

Veerle


Veerle uit Antwerpen, alleenstaande mama met drie kinderen kon de zorg voor haar gezin niet meer aan.
Ten einde raad heeft ze ons gecontacteerd, we hebben haar geholpen in het doolhof van paperassen, attesten en regeltjes en de juiste weg gewezen naar de hulpverlening waar haar gezin recht op had.
Ook hebben we haar gedurende één jaar financieel geholpen zodat er iets extra's kon gekocht worden voor de kinderen.
Momenteel heeft Veerle vast werk en stelt ze het goed!

€ 800.000

Méér dan 800.000 euro


werd er verdeeld onder talloze studenten die door de verkoop van onze steunkaarten de kans kregen om hun ouders bij te staan door hun studiekosten gedeeltelijk of volledig zelf te betalen. Voor vele, vaak éénoudergezinnen betekende dit een zeer grote hulp, ook boden wij aan mensen die het even niet zo makkelijk hadden een eerlijke mogelijkheid om dankzij hun verkoop te voorzien in hun levensonderhoud.

€ 110.000

Méér dan 110.000 euro


ging er naar scholen en verenigingen die dankzij onze steunkaartenverkoop verschillende geplande activiteiten ten dienste van onze kinderen konden bekostigen, zoals bv; het mogelijk maken dat ook de minderbedeelde kinderen toch mee konden gaan op de jaarlijkse schooluitstap.